NPO
Visual Guidelines

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím. Národní plán obnovy (NPO) definuje nezbytné reformy a investice a Evropská unie poskytne finanční zdroje pro jejich realizaci. NPO nemá za cíl konzervovat stávající stav, ale přinést naší zemi upgrade v mnoha směrech.

A takto vypadá upgrade naší vizuální komunikace.

hp-picture

Základy indentity

Vizuální identita NPO, jež doplňuje celkovou komunikační strategii,
stojí na třech hlavních pilířích.

srozumitelnost

Srozumitelnost

Vizuální komunikace je jasná a přímá, založená na výrazné typografii a fotografiích, díky čemuž srozumitelně komunikuje ta nejdůležitější poselství.

odhodlanost

Odhodlanost

Typografie v kapitálkách odvážně a hrdě říkají, že Česko má plán pro moderní budoucnost. Díky kombinaci jasných, moderních barev upozorňuje na důležité výzvy a reformy pro upgrade země.

jednoduchost

Jednoduchost

S jednoduchým vizuálním stylem a kompozicemi se snadno pracuje, což zároveň pomáhá dodržet konzistentnost napříč různými nosiči.

kombinace

Identita jasně vizuálně odděluje hlavní komunikační linii a pilíře, z nichž se Národní plán obnovy skládá.

Barevné kombinace vás hned vtáhnou do témat Zelené infrastruktury, Digitalizace nebo Zdravotnictví. Jednotný layout a definované prvky udrží pilíře jednotné a propojí je s konceptem NPO.

Definující prvky

Logo

definujici-prvky-logo

Logo je základním prvkem identity a musí se nacházet na každém nosiči NPO.

Více

Barevná paleta

definujici-prvky-barevna-paleta

Barevnost je klíčovým prvkem budování rozpoznatelnosti značky NPO. Základní barevnost pro komunikaci obecných témat působí odborně a vychází z národních barev Česka. Dvojkombinace barev pro jednotlivé pilíře jsou svěžím zpestřením a spolu tvoří jednotnou a moderní barevnou paletu NPO.

Více

Typografie

definujici-prvky-typografie

Naše písmo Forma DJR propojuje všechny komunikační nosiče od webu po tiskové materiály. Je decentní, zároveň však mírně technické a dodává designu vlastní charakter.

Více

Fotografie

definujici-prvky-fotografie

Fotorealistický prvek dodává celé komunikaci lidskost a zjemňuje složitá témata reforem a plánů NPO. Ačkoli se fotografie nemusí nacházet na každém materiálu, jsou jedním ze základních prvků naší vizuální komunikace.

Více

Kompozice

definujici-prvky-kompozice

Způsob uložení všech prvků do výsledného vizuálu má velmi jednoduché principy, ale pro udržení konzistentnosti značky je klíčový.

Více