Fotografie

Při výběru fotografií hledáme vždy co nejrealističtější zobrazení daného tématu. Nemáme-li k dispozici originální fotografii a nahrazujeme ji ilustrační fotografií z fotobanky, preferujeme fotografie s pozitivní emocí zobrazující budoucnost Česka po upgrade. Vyhýbáme se uměle vypadajícím záběrům s příliš výrazným retušem, nebo nepřirozenou saturací, nebo efektem HDR. Fotografie by měly zobrazovat situace z reálného života s výjimkou pilíře Výzkum, vývoj a inovace, kde lze ukázat progres v technologických oblastech skrz hi-tech rendre nebo jiné 3D vizualizace.

Ukázky stylu fotografií