Kompozice

Jasně definovaný layout a kompozice jsou esenciální součástí našeho vizuálního konceptu. Klíčový vizuál ve vertikálním formátu se skládá z výrazné typografie v kapitálkách, jež předělujeme tematickou fotografií.

Ukázky zarovnání textu na střed vs. doleva

U nosičů první úrovně s hlavním poselstvím, jako například citylighty, rollupy, titulní a předělující strany brožur a prezentací, nebo letáky, používáme vždy zarovnání na střed. U všech ostatních obsahových nosičů v nižších úrovních používáme zarovnání vlevo.

kompozice-2

Doplňkové prvky

Do spodní části vizuálu doplňujeme brandovou lištu, jež obsahuje potřebná loga, odkaz na web, nebo sociální sítě. Lišta je vždy barevně laděná do primárních barev s výjimkou sociálních sítí, kde lze použít akcentových barev daného pilíře. Klíčový vizuál obsahuje i brandový badge s claimem, jež dynamicky umísťujeme mimo zarovnaní textu a dle potřeby krátký vysvětlující text.

kompozice-3

Příklady tvorby vertikálních layoutů

Výška fotografie je flexibilní a lze ji dle potřeby roztáhnout nebo zmenšit, aby celá kompozice zaplnila požadovanou část vizuálu. Tímto přístupem snadno vytvoříme vyšší formát, například pro rollup, nebo naopak menší čtverec pro sociální sítě.

Do spodní části vizuálu doplňujeme brandovou lištu, jež obsahuje potřebná loga, odkaz na web nebo sociální sítě. Lišta je vždy barevně laděná do primárních barev s výjimkou sociálních sítí, kde lze použít akcentových barev daného pilíře. Klíčový vizuál obsahuje i brandový badge s claimem, jež dynamicky umísťujeme mimo zarovnaní textu a dle potřeby krátký vysvětlující text.

Příklady tvorby horizontálních layoutů

Při tvorbě horizontálního vizuálu, jako například cover obrázek na sociální sítě nebo billboard, si vybereme dle potřeby dva nebo tři prvky, jako například typografii, fotografii, text, text v boxu, odkazy na sociální sítě, a každý samostatně zarovnaný na střed umístíme na vizuál. U dvou prvků jeden umístíme do levé a jeden do pravé části. U tří prvků je hlavní typografie uprostřed a doplňující části na stranách.

Čtyři a více prvků používáme pouze k tvorbě dlouhých širokoúhlých nosičů, jako například branding na plotě nebo billboard nestandardních rozměrů. Ve specifických případech lze použít jako pozadí i fotografii, ale u outdoorových nosičů ji doplníme rámem z barevné palety NPO, odpovídajícím danému pilíři. U délky textů nebo výběru prvků vždy myslíme na jednoduchost a srozumitelnost celého vizuálu.

Ukázky použití

kompozice-10